ESP01 a Virtuino se POMOC POMOC

Odpovědět
Cermy
Příspěvky: 16
Registrován: 01 úno 2019, 11:23

ESP01 a Virtuino se POMOC POMOC

Příspěvek od Cermy » 21 lis 2019, 12:59

Ahoj mám problém Prosím POMOC POMOC
Hraji si s aplikací Virtuino se, kde vyčítám hodnoty z thingspeak ale potřeboval bych rychlejší odezvy teplot než 15s.
Virtuino umí vytvořit vlastní server ze kterého mohu do paměti zapsat a číst hodnoty přes ESP01.
Potřebuji pomoci s tím jak mu říct:
1) že na GPI00 mám relé které bych chtěl ovládat přes vmemory2
2) na GPI02 mám čidlo DS18B20 ze kterého bych chtěl posílat teploty každou sekundu na vmemory3

Je možné že s ESP01 to nepůjde? V řádku 2 má napsáno ESP32
Ve VIRTUINO mám na výběr kódy Json API nebo Http API jaký bych měl mít zvolený podle zdrojáku?

Kód: Vybrat vše

[code]
/* Virtuino SE Json example: Read - Write variables (VARIABLES SIZE=256);
 * Supported boards: ESP32
 * Created by Ilias Lamprou
 * Updated Feb 27 2019
 * More examples: https://virtuino.com/index.php/virtuino-se/20-virtuino-se-code-examples
 */
// ------ VirtuinoSE V Memory Table
// V0 memory -> variable1 
// V1 memory -> variable2
// V2 memory -> Sensor value 1 
// V3 memory -> Sensor value 2 
// V4 memory -> Analog A0
// V6 ... V255 memory -> reserved


#ifdef ESP8266
 #include <ESP8266WiFi.h> // Pins for board ESP8266 Wemos-NodeMCU
 #else
 #include <WiFi.h>  // Pins for board ESP32
 #endif


//------------------- USER SETTINGS ---------------------------------
const char* ssid = "Barca";      // The name of your WiFi network (SSID)
const char* password = "Boulevard";      // WIFI network PASSWORD

WiFiServer wifiServer(8000);         // Virtuino default Server port: 8000

const char* ssid_AP = "Virtuino network";   // Access point network SSID
const char* password_AP = "1234567890";    // Access point network PASSWORD

#define VIRTUINO_KEY "1234"   // Virtuino KEY, only the requests that include this key will be acceptable. // disable the line if you don't want to use a key             

#define V_memory_count 256     // the size of V memory. You can change it to a number <256
//-------------------------------------------------------------------

float V_memory[V_memory_count];  // This array is synchronized with Virtuino SE V memory

boolean debug = true;       // set this variable to false on the finale code to decrease the request duration

//--- VARIABLES for this demo example
float  variable1 = 0;
float  variable2 = 0;
                 
unsigned long timeStrored=0;


//============================================================== connectToWiFiNetwork
void connectToWiFiNetwork(){
 Serial.println("Connecting to "+String(ssid));
 
  // If you don't want to config IP manually disable the next four lines
 IPAddress ip(192, 168, 0, 150);      // where 150 is the desired IP Address  
 IPAddress gateway(192, 168, 0, 254);     // set gateway to match your network
 IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);    // set subnet mask to match your network
 WiFi.config(ip, gateway, subnet);     // If you don't want to config IP manually disable this line
 
 WiFi.mode(WIFI_STA);            // Configure the module as station only.
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

//================================================================= initAccessPoint
void initAccessPoint(){
 Serial.print("Setting soft-AP ... ");          // Default IP: 192.168.4.1
  WiFi.mode(WIFI_AP);                   // Config module as Access point only. Set WiFi.mode(WIFI_AP_STA); to config module as Acces point and station
  boolean result = WiFi.softAP(ssid_AP,password_AP);   // set the Access point SSID and password
  if(result == true) {
  Serial.println("Server Ready");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  }
  else Serial.println("Failed!");
}

//============================================================== setup
//==============================================================
void setup() {
 if (debug) {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) continue;
 }

 //initAccessPoint();        //enable this line to use the esp board as AP 
 connectToWiFiNetwork();   //enable this line to connect the module to your wifi network 
 
 wifiServer.begin();
 
 }
//============================================================== loop
//==============================================================
void loop() {
virtuinoRun();    //Necessary function to communicate with Virtuino. Client handler


 //--- How to read a variable from Virtuino SE
 float v=vMemoryRead(0);
 if (variable1!=v) {    // Read the V0 memory. On Virtuino panel add a regulator to virtual memory V0 
   variable1=v;
   Serial.println("Variable1="+String(variable1));
 }
 
 //--- How to send to Virtuino SE sensor values
  if (millis()-timeStrored>5000) {    // read sensor value every 5 seconds. Avoid to use delay on your code
   vMemoryWrite(2,random(100));      // copy the sensor value to V2
   vMemoryWrite(3,random(100));
   vMemoryWrite(4,random(100));
   timeStrored=millis();        // On Virtuino panel add value displays or instrument to virtual memories V2,V3,V4
 }


}

//===========================================================
float vMemoryRead(int memoryIndex){
 if ((memoryIndex>=0) & (memoryIndex<256)) return V_memory[memoryIndex];
 else return 0;
}
//===========================================================
void vMemoryWrite(int memoryIndex, double value){
 V_memory[memoryIndex]=value;
}

//============================================================== onCommandReceived
//==============================================================
/* This function is called every time Virtuino SE app sends a request to server 
 * The 'variableIndex' is the V memory index of Virtuino app
 * The 'valueAsText' is the value that has sent from the app
 * If the 'valueAsText" is ? you have to return the value that you want to be displayed on Virtuino panel
 */
 String onCommandReceived(int variableIndex, String valueAsJson){   
  String valueAsText = getJsonValue(valueAsJson,"value");  // read the value from the received Json string 
  if (debug) Serial.println("New value received: V"+String(variableIndex)+" value="+valueAsText);
 if (valueAsText=="?") return (String(vMemoryRead(variableIndex)));  // return the value of the arduino V memory array
 else {
  float value = valueAsText.toFloat();    // convert the value to float. The valueAsText have to be numerical
  vMemoryWrite(variableIndex,value);
 }
 return "";
 
}


//================== Virtuino Library (included in sketch) ===============
//==============================================================
//==============================================================
/* Only the next functions are nedded to communicate with Virtuino 
 * Avoid to make changes to the code below 
 */


#define WRONG_KEY_MESSAGE "Wrong Key" 
#define WELLCOME_MESSAGE "Hello Virtuino" 


//============================================================== virtuinoRun
//==============================================================
 void virtuinoRun(){
 WiFiClient client = wifiServer.available();
 if (client) {
  if (debug) Serial.println("Client connected");
  while(!client.available())delay(1);  // Wait until the client sends some data
  String data="";
  while (client.connected()) {
   while (client.available()>0) {
    char c = client.read();
    data+=c;
    if (debug) Serial.write(c);
   }
   client.flush(); 
   if (debug) Serial.println("\nReceived data: "+data);
   String response= getResponseAsJson(data);
   client.print(response);
   if (debug) Serial.println("Response : "+response);
   client.stop();
  }
   
  if (debug) Serial.println("Client disconnected");
 }
 }//============================================================== prepareResponse
//==============================================================
String getResponseAsJson(String data){
  //---check the KEY
  #ifdef VIRTUINO_KEY 
   String key = getJsonValue(data, "key");
   if (debug) Serial.println("Key="+key);
   if (!key.equals(VIRTUINO_KEY)) return "{\"status\":\"-1\",\"message\":\""+String(WRONG_KEY_MESSAGE)+"\"}";
  #endif

  //---check connection status
  String statusInfo = getJsonValue(data, "status");
  if (debug) Serial.println("statusInfo="+statusInfo);
  if (statusInfo.equals("0")) return "{\"status\":\"2\",\"message\":\""+String(WELLCOME_MESSAGE)+"\"}";
 
  String response="{\"status\":\"1\"";
  for (int i=0;i<V_memory_count;i++){
   // easy way to read a Json object without installing extra json libraries
   String jsonTag="V"+String(i)+"_";
   int pos = data.indexOf(jsonTag);
   if (pos>0) {
    int startPos= data.indexOf("{",pos+1);
    if (startPos>pos) {
     int endPos= data.indexOf("}", startPos+2);
     if (endPos>startPos) {
      String variableAsJson = data.substring(startPos,endPos+1);
      String variableValue=onCommandReceived(i,variableAsJson);
     if (variableValue.length()>0) response+=",\""+jsonTag+"\":{\"value\":\""+urlencode(&variableValue)+"\"}";
     }
    }
   }
   
  } //for
  response+="}";
 return response;
}

//==============================================================
// easy way to read a Json text value without installing extra json libraries
 String getJsonValue(String jsonAsText, String jsonTag){
  int pos = jsonAsText.indexOf(jsonTag);
  if (pos>0) {
   int startPos=jsonAsText.indexOf(":\"",pos);
   int lastPos = jsonAsText.indexOf("\"",startPos+2);
   String value=jsonAsText.substring(startPos+2,lastPos);
   value=urldecode(&value);
   if (lastPos>startPos) return value;
  }
  return "";
 }


 //=================== ENCODE - DECODE Library (included in sketch) ==========
 //=================================================================
 
 //================================================================ urldecode
String urldecode(String* str){
  String encodedString="";
  char c;
  char code0;
  char code1;
  for (int i =0; i < str->length(); i++){
    c=str->charAt(i);
   if (c == '+'){
    encodedString+=' '; 
   }else if (c == '%') {
    i++;
    code0=str->charAt(i);
    i++;
    code1=str->charAt(i);
    c = (h2int(code0) << 4) | h2int(code1);
    encodedString+=c;
   } else{
     encodedString+=c; 
   }
   yield();
  }
  
  return encodedString;
}
//================================================================ urlencode
String urlencode(String* str){
  String encodedString="";
  char c;
  char code0;
  char code1;
  char code2;
  for (int i =0; i < str->length(); i++){
   c=str->charAt(i);
   if (c == ' '){
    encodedString+= '+';
   } else if (isalnum(c)){
    encodedString+=c;
   } else{
    code1=(c & 0xf)+'0';
    if ((c & 0xf) >9){
      code1=(c & 0xf) - 10 + 'A';
    }
    c=(c>>4)&0xf;
    code0=c+'0';
    if (c > 9){
      code0=c - 10 + 'A';
    }
    code2='\0';
    encodedString+='%';
    encodedString+=code0;
    encodedString+=code1;
    //encodedString+=code2;
   }
   yield();
  }
  return encodedString;
}
//================================================================ h2int
unsigned char h2int(char c){
  if (c >= '0' && c <='9'){
    return((unsigned char)c - '0');
  }
  if (c >= 'a' && c <='f'){
    return((unsigned char)c - 'a' + 10);
  }
  if (c >= 'A' && c <='F'){
    return((unsigned char)c - 'A' + 10);
  }
  return(0);
}

Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů